31.märtsini saab esitada taotlusi Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursile

Tartu Kultuurkapital võtab 31.märtsini (kaasa arvatud) vastu taotlusi isikute loome-, haridus-,teadus- ja sporditegevuse toetuseks ning kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks. Toetusteks välja jagatava rahalise fondi suuruseks on 40 000 eurot.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Mittetulundusorganisatisoonid saavad taotleda toetust kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda stipendiumi ja toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01.mai – 31.oktoober 2016. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

  • helikunst
  • näitekunst
  • kirjandus- ja kirjastamine
  • kujutav- ja rakenduskunst
  • haridus ja teadus
  • rahvakultuur
  • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt kultuurkapitali kodulehe kaudu. Vastava taotlusvormi saab valida SIIT. Eelistatud on elektroonne esitamine (e-ankeet).

Statuut asub SIIN.

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid. Komisjonide koosseis SIIN.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.aprilliks 2016.

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu linna eelarvest.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee