A Le Coq-i stipendiumikonkurss 2009

1.oktoobriks oodatakse taotlusi Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuste õpilastelt  A.Le Coqi  stipendiumitele

A. Le Coq-i stipendiumi saavad taotleda mehhatroonika, lukksepa ja
infotehnoloogiasüsteemide  (töö automaatjuhtimisega tööpinkidega) erialade
õpilased. Ühe stipendiumi suurus õppeaastaks 40 000 krooni. Kokku antakse
2009/2010 õppeaastaks välja kaks stipendiumi, kokku 80 000 kr.

Stipendiumikonkursil esitatavad dokumendid on taotlus vastaval blanketil,
elulookirjeldus (CV), seniste õpingutulemuste väljatrükk ja kooli soovituskiri.

Stipendiumite määramisel eelistatakse vanemate kursuste õpilasi. Tutvu ka
A.Le Coq stipendiumi statuudiga
http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=131

Taotlusblankett:
http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=132

Taotlused saata Tartu Kultuurkapitali kas elektrooniliselt
kultuurkapital@raad.tartu.ee või tavalise postiga  Raekoja plats 8, Tartu
51004.

Info tel. 744 1500.