A.Le Coqi ja Tarmeteci stipendiumid konkursil

1. oktoobriks 2007 oodatakse taotlusi Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuste õpilastelt  A.Le Coqi  ja Tarmeteci  stipendiumitele.

A. Le Coq-i stipendiumi saavad taotleda mehhatroonika, elektriku, lukksepa või infotehnoloogiasüsteemide  (töö automaatjuhtimisega tööpinkidega) erialade õpilased. Ühe stipendiumi suurus õppeaastaks 40 000 krooni. Kokku antakse 2007/2008 õppeaastaks välja neli stipendiumi, kokku 160 000 kr.). Stipendiumikonkursil esitatavad dokumendid on:

1) taotlus vastaval blanketil

2) elulookirjeldus (CV) e.  lühikirjeldus senise tegevuse kohta

3) seniste õpingutulemuste väljatrükk.

Stipendiumite määramisel eelistatakse vanemate kursuste õpilasi  ja neid, kes soovivad oma praktikat lävi viia A.Le Coq-is. Tutvu ka Olvi Fond A.Le Coq stipendiumi statuudiga

Tarmeteci stipendiumi  saavad taotleda Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö eriala õpilased – keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial. Taotletava stipendiumi suurus õppeaastaks on 1500 krooni õppekuus. Taotluseks esitada vabas vormis avaldus koos kontaktandmetega, kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest, lühike kirjeldus endast ja oma tulevikust seoses valitud erialaga. Esimese kursuse õpilased stipendiumit taodelda ei saa. Tutvu ka Tarmeteci stipendiumi statuudiga kutseõppe ja inseneriõppe toetuseks.

Taotlused saata Tartu Kultuurkapitali kas elektrooniliselt kultuurkapital@raad.tartu.ee või tavalise postiga  Raekoja plats 8, Tartu 51004. Info tel. 744 1500 või e-maili teel.