A.Le Coqi ja Tarmeteci stipendiumid kutsehariduse õpilastele

30. septembriks oodatakse taotlusi Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuste õpilastelt ja Eesti Maaülikooli tehnikateaduskonna üliõpilastelt Tarmeteci ja A.Le Coqi stipendiumitele.

Tarmeteci stipendiumi saavad taotleda Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöö eriala õpilased (keevitaja, lukksepp, metallipingitööline, treial) ja Maaülikooli tehnikateaduskonna üliõpilased. Taotletava stipendiumi suurus õppeaastaks on 15 000 -25 000 krooni.

A.Le Coq-i stipendiumi saavad taotleda mehhatroonika, elektriku, lukksepa või infotehnoloogiasüsteemide (töö automaatjuhtimisega tööpinkidega) erialade õpilased. Ühe stipendiumi suurus õppeaastaks 40 000 krooni (neli stipendiumi, kokku 160 000 kr.). Stipendiumikonkursil esitatavad dokumendid on taotlus, elulookirjeldus (CV), lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja seniste õpingutulemuste väljatrükk.