A.Starkopfi nimelise preemia saab Heldur Viires

 

 

SA Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud A. Starkopfi nimelise stipendiumikonkursile esitati neli kandidaati:

  • Heldur Viires
  • Kaur Altoa
  • Anne Rudanovski
  • Enn Tegova
Erinevate
organisatsioonide poolt määratud 7-liikmeline komisjon töötas
koosseisus: Harri Puudersell ja Stanislav Nevtšvolodov (Tartu Kunstnike
Liit), Reet Mark (Tartu Kunstimuuseum), Tiit kaunissaare
ja Lea Malin (Tartu Linnavalitsuse esindajad) ja Merike Kaunissaare
(Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige) ja Tõnis Paberit (Tartu Kõrgem
Kunstikool).

Preemiat saab määrata nii skulptoritele kui kunstiõppejõududele, sest Anton Starkopf tegi mõlemat tööd.

Stipendiumi
määramisel Heldur Viiresele peeti silmas tema pikajalist tööd
kunstiühing Pallas Konrad Mäe stuudios põhiõppejõuna.
Stuudio on
prantsuse natuuriõpetuse kogemusest lähtuv vabaakadeemia, kus
arvestatakse silma võrkkestale iseloomulikku värvitaju ning huvitutakse
impressiooni ja värvi vahekorrast. Heldur Viires on andnud professionaalse maalikunsti aluseid stuudios edasi 18 aastat. Kunstimuuseumi
direktor Reet Mark ütles komisjonis: “Kusagil mujal kui Konrad Mäe
stuudios ei saa pallaslikku vana maalikooli õppida. H. Viires teeb
tänuväärset tööd ja kannab edasi traditsiooni.”

A.Starkopfi
nimelise stipendiumi suurus on 15 000 krooni ja antakse Heldur
Viiresele üle 10. mail Tartu Kunstnike majas tema 80. sünnipäeva näituse
avamisel.

Varem
on A. Starkopfi stipendiumi pälvinud Stanislav Netšvolodov (2002),
Mati Karmin (2003), Endel Eduard Taniloo (2004), Ahti Seppet (2005)
ja Jaan Luik (2006).