A.Starkopfi stipendiumi kandidaadid

A.Starkopfi stipendiumile esitati järgmised kandidaadid:
Ahti Seppet;
Kaur Alttoa;
Eero Ijavoinen;
Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakond (tänavatõkiste projekt);
Heldur Viires.

Kandidaatide hindamiseks on esitatud erinevate organisatsioonide poolt 7-liikmeline komisjon järgmises koosseisus:
1. Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseum
2. Külli Hansen Tartu Linnavalitsus
3. Mati Karmin Tartu Kunstnike Liit
4. Tõnis Kriisa Tartu Kunstnike Liit
5. Rein Maantoa Tartu Kunstnike Liit
6. Endel-Eduard Taniloo Tartu Kunstnike Liit
7. Jaak Kangilaski Tartu Kultuurkapital

Komisjon koguneb 11.aprillil 2005 käesoleva aasta A.Starkopfi nimelise stipendiumi kandidaati valima.
A.Starkopfi stipendium on 15 000 krooni.