Aasta loomingulised stipendiumid

Kuni neli stipendiumi määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja ühe aasta jooksul toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordielus.
Põhjendatud ettepanekud või taotlused peavad kajastama isiku tegevust ja saavutuste kirjeldust, stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust. Isiku taotlusele tuleb lisada üks soovitus. Ühe väljaantava stipendiumi suurus on 36 000 krooni.
Taotlusi ootame 7.jaanuariks 2004.