Aastapreemia ja aasta loominguliste stipendiumide konkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja aastapreemia ja aasta loominguliste stipendiumide konkursi

Aastapreemia määratakse kord aastas tunnustamaks Tartu kultuuri- ja sporditegelaste ning teadlaste ja haridustöötajate silmapaistvaid pikaajalise töö tulemusi või erakordseid ühekordseid saavutusi. Aastapreemia kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Aastapreemia suurus on 75 000 krooni.

Aastapreemia taotlemise tingimused

Aasta loomingulised stipendiumid määratakse füüsilistele isikutele a´20 000 krooni,  et väärtustada ja toetada nende tegevust  Tartu  kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Loomingulise stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Kirjalikud ettepanekud peavad sisaldama: ettepaneku või taotluse põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu; stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust, viimasel 3 aastal saadud stipendiumide loetelu. Juhul, kui isik taotleb aasta loomingulist stipendiumi ise, on nõutav vähemalt üks soovitus. Käesoleval, 2010. aastal antakse välja 4 loomingulist stipendiumi.

Loomingulise stipendiumi taotlemise statuut

Taotlused esitada vabas vormis kontaktandemetega 01.veebruariks 2010.a.  e-posti aadressil kultuurkapital@raad.tartu.ee 

Aastapreemia ja loomingulised stipendiumid antakse pidulikult üle 11.veebruaril 2010.a.