Aastapreemia ja loomingulised stipendiumid 2011.a.

 

Aastapreemia saab Ursel Oja silmapaistva pedagoogilise töö eest muusikaõpetajana. 

Ursel Oja leiab üles noores inimeses musikaalse ja individuaalse omapära, mida oskuslikult arendab ja suunab, kujundab noores vaimustust muusikast ja selle loomise protsessist.  Oja juhendamisel on Eesti muusikaareenile  tulnud ja tulemas arvestatavaid omanäolisi artiste. Tuntuimad tema õpilased on Kerli Kõiv, Laura Põldvere, Hannaliisa Uusma, Anett Kulbin, Anna-Liisa Supp, Margus Vaher, Karmen Rõivassepp, Laura Danilas jpt. Aastapreemia suurus 5000 eurot.

 

Loomingulised stipendiumid:

Annelii Traks on tuntud ja tunnustatud koorijuht ja muusikaõpetaja nii Tartus kui ka kogu Eestis. 1992.aastast on ta Tartu Karlova Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja mudilaskoori dirigent, samas alustas tööd Tartu Poistekooriga. Üld- ja kohalike laulupidude üldjuht ja dirigent. Eeloleval kevadel on ees üleriigilise noorte laulupeo 40 eelproovi erinevates maakondades, Tartu Poistekoori 50.sünnipäevakontsert Ülikooli aulas, Karlova Gümnaasiumi kevadkontsert Vanemuise Kontserdimajas ja noorte laulupidi Tallinnas.  Eesti Kooriühing tunnustas Tartu Poistekoori tiitliga „Parim koor 2010“.

Meiu Münt on maalikunstnik, kes stipendiumi abiga saab luua uue seeria maale, et osaleda ühisnäitustel ja esineda personaalnäitusega. Kuna maalimine on kulukas ala, töövahendite ja materjalide ostmine, ateljee rentimine, maalide vormistamine ja transportimine, pidev erialane täiendamine, on stipendium suureks  abiks eesmärkide reaalsel teostumisel. Meiu Münt on lõpetanud maalikunsti eriala Tartu Ülikoolis ja on Eesti Kunstnike Liidu liige.

Carolina Pihelgas on luuletaja ja tõlkija. Noor autor on juba aastaid näidanud end küpse autorina, kes on leidnud keele ja lähenemise ja kelle loomingut ei aja segi ühegi teise noore autori tekstidega. Tema luuletused ei tungi peale, kuid lausuvad oma minimalistlikus ja hiilivas sõnastuses tunduvalt teravamalt kui nii mõnigi lajatavama laadiga autor, tema mõttelend on värske ja ergastav. Sama hea on tema töö ka tõlkijana. Tema ja Hasso Krulli luuletõlgete blogis on lausa hämmastavalt avar tekstikogu, Carolina tõlgitud Pablo Neruda luulevalimik on puhas lugemisrõõm.

Elke Unt töötab Tartu Jaani kiriku muusikajuhina ja kirjutab eestikeelset liturgilist muusikat, arendabja juhatab Jaani kiriku kammerkoori, valmistab ette kavasid kontsertideks ja muusikaveerandtundideks. 2010.aastal ilmus Undilt raamat  „Kirikurott Luteerius“. Soovib arendada mitmekülgset tööd Tartu gümnaasiumide kooride ja teiste kooridega, teha koostööd muusikakoolidega, kaasata neid kirikuaasta pühadega liikuvate kristlike traditsioonide ja jumalateenistuste muusikalisse läbiviimisse Jaani kirikus. Elke Unt on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal ja Sibeliuse-Akadeemia  kirikumuusika erialal.

 Loomingulise stipendiumi suurus on a’ 1300 eurot.

Aastapreemia ja loomingulised stipendiumid antakse üle koos teiste Tartu linna kultuuriaasta aunimetustega 18.veebruaril 2011.a. kell 18 Tartu Raekoja saalis.