Aastapreemia ja loominguliste stipendiumide kandidaadid

 
Reedel, 13.jaanuaril kell 15 koguneb Tartu Kultuurkapitali nõukogu , et arutada kes saab 50 000 kroonise aastapreemia, väljaandmisele läheb ka neli  a’24 000 loomingulist stipendiumi ja allfondide stipendiumeid 109 000 krooni eest.
Aastapreemiale on  8 kandidaati – Endel Taniloo, Toomas Frey, Heivi Pullerits, Vaino Vahing, Vaike Uibopuu, Mall Hiiemäe, Heldur Viires ja Tiiu Talvistu.
Neljale  loomingulisele stipendiumile on 22 kandidaati – Raivo Adlas, Kunnar Karu, Janek Joost, Kersti Heinloo, Jaanus Randma, Heiki Vilep, Triinu Pungits, Vaike Uibopuu, Jaan Malin, Henn-Kaarel Hellat, Hannes Varblane, Triinu Nutt, E.E.Taniloo, Tiina Mullamaa, Priit Pajos, Aidula-Taie Kaasik, Maris Mägi, Meelis Eelmäe, Margus Kasemaa, Maris Tuuling, Mirjam Liimask, Enn Lillemets.
 
Kultuurkapitali nõukogu on 15-liikmeline ja kosseseisu kuuluvad: Helmer Jõgi (esimees), Jüri Sasi (abiesimees), liikmed Veljo Ipits, Georg Aher, Merle Jääger, Jaak Kangilaski, Andres Koppel, Peeter Laurson, Riho Leppoja, Aadu Must, Peeter Paenurm, Asko Tamme, Ilme-Tiiu Tinni, Mati Tolmoff ja Berk Vaher.