Aastapreemia ja loominguliste stipendiumide konkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja aastapreemia ja aasta loominguliste stipendiumide konkursi.

Aastapreemia määratakse kord aastas tunnustamaks Tartu kultuuri- ja sporditegelaste ning teadlaste ja haridustöötajate silmapaistvaid pikaajalise töö tulemusi või erakordseid ühekordseid saavutusi. Aastapreemia kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tänavuse aastapreemia suurus on 75 000 krooni.

Aasta loomingulised stipendiumid määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Igal aastal määratakse Tartu Kultuurkapitali poolt kuni neli aasta loomingulist stipendiumi. Loomingulise stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Kirjalikud ettepnekud peavad sisaldama:

  • Ettepaneku või taotluse põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu;
  • Stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust;
  • Juhul, kui isik taotleb aasta loomingulist stipendiumi ise, on nõutav vähemalt üks soovitus.

Käesoleval aastal määratakse neli loomingulist stipendiumi, a´30 000 krooni.

Taotlus esitada vabas vormis. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2008.