Aastapreemia ja nimeliste stipendiumide konkursi tähtaeg 7.jaanuar 2003

Tartu Kultuurkapitali 40 000 krooni suurune aastapreemia on tunnustus silmapaistvate tulemuste eest Tartu kultuuri- ja sporditegelastele, teadlastele ja haridustöötajaile. Kirjalikke ettepanekuid aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud 7.jaanuariks 2003 Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 8.

Tartu Kultuurkapitali nimelised stipendiumid
Vilhelm Fischmanni stipendium klassikalise muusika arenguks, spordielu edendamiseks ja arhitektuurialaseks arenguks. Fischmanni stipendiume saavad taotleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega.

Laste ande arengu stipendium alla 18.aastastele, kel on silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi vallas. Stipendiumi saavad lastele taotleda eelkõige õppeasutused, õpetajad, kasvatajad, haridusasutuste juhid, haridustöötajad, treenerid jt. isikud.

Agenda 21 stipendiumid 1.-8. ja 9.-12. klassi õpilastele: 1) Tartu keskonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks; 2) praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamiseks või keskkonateadlikkuse suurendamiseks, sh. keskonnaprobleemide teadvustamiseks meedias. Agenda 21 stipendiume saavad taotleda õpilased ja õpilaste rühmad.

Videomat Casino Groupi stipendium Tartu Ülikooli statistika õppetooli silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks.

Eesti Telefoni stipendium Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks saavad taotleda kõik infotehnoloogiat ja telekommunikatsiooni valdkonna erialasid õppivad üliõpilased.

AS Pristise Koolinoorte Turvalise Arengu stipendium on toetamaks Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks. Stipendiumit saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele.

Taotluste vastuvõtt lõpeb 7.jaanuaril 2003 kell 16. Info Tartu Kultuurkapitali büroost tel.441 500.