Ado Vabbe nimelise kunstipreemia konkurss lõpeb 1.detsembril

Tartu Kultuurkapital ootab taotlusi Ado Vabbe nimelisele 23 000-kroonisele kunstipreemiale

Stipendium määratakse ühele eesti kunstnikule kunstiteose, kunstiteoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on olulisel määral rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti, lähtudes jooksva aasta, kuid arvestades ka eelnevat loomingut. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks töö kunstilised väärtused.

Kandidaate võivad esitada Tartus tegutsevad kunstiga tegelevad või muul viisil kunstiga seotud juriidilised isikud ja Tartu linnavalitsus. Stipendiumi saavad taotleda ka kunstnikud ise. Preemia taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus, kirjeldada kandidaati ja tema esitamise põhjust.

A.Vabbe nimelise kunstistipendiumi on varem saanud Jüri Kask (2009), Ilmar Kruusamäe (2008), Jaan Punga (2006), Imat Suumann (2005), Andrus Kasemaa (2004), Lembit Saarts (2003), Anne Parmasto (2002), Valve Janov (2001), Ahti Seppet (2000), Helle Vahersalu (1999), Lola Liivat (1998), Peeter Allik (1997).  

Taotlused tuleb tuua Tartu Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 8 III korrus, 51004 Tartu või saata elektroonilisel ankeedil http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=168

Info 7441500 või  kultuurkapital@raad.tartu.ee