Ado Vabbe nimelise stipendiumi saab Enn Tegova

Ado Vabbe nimelise 1000-eurose stipendiumi saab ENN TEGOVA.

Ado Vabbe nimelist visuaalse kunsti stipendiumi annavad välja Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn. Stipendium määratakse ühele eesti kunstnikule kunstiteose, kunstiteoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on olulisel määral rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti, lähtudes jooksvast aastast, kuid arvestades ka eelnevat loomingut.

Tartu Kunstnike Liidu, Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli kunstide osakonna maalikunsti õppetooli, Tartu linnavalitsuse ja Tartu Kultuurkapitali  esindajatest koosnev komisjon otsustas 2012.aasta Ado Vabbe nimelise stipendiumi määrata Enn Tegovale.

2012.aastal toimus Tartu Kunstimuuseumis Enn Tegova retrospektiivne isikunäitus „Enn Tegova kolmmitmus“, mis andis ülevaate kunstniku mitmetahulisest loometeest alates legendaarsesse kunstirühmitusse Visarid kuulumisest, sürrealistliku kunstnikeühenduse Para 89 liikmeksolemisest kuni praeguse isiklikust minevikust inspireeritud teemade käsitluseni.

Enn Tegova (66) alustas kunstiõpinguid 1963.aastal Tartu Ülikooli kunstikabinetis. Aastatel 1965-1972 õppis aga Eesti Põllumajandusakadeemias loomakasvatust. Jätkas kunstiõpinguid 1974-1978 Tartu Kunstikoolis. Lõpetas 2008.aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli maali ja maalingute restaureerimise eriala.

Enn Tegova loominguline tegevus on peaaegu eranditult seotud Tartuga. Kunstnikutöö kõrval on ta aastaid töötanud kunstipedagoogina. 1978. aastast tänaseni on ta ametis Tartu Lastekunstikoolis (1978–2004 direktor).

Stipendium üleandmine toimub 21.detsembril 2012 kell 17 Tartu Kunstimajas aastalõpu näituse avamisel.

1997.aastast välja antava stipendiumi on pälvinud teiste seas Jaan Elken, Rauno Thomas Moss, Albert Gulk, Jüri Kask, Ilmar Kruusamäe, Jaan Punga, Imat Suumann, Andrus Kasemaa, Lembit Saarts, Anne Parmasto, Valve Janov, Ahri Seppet, Helle Vahersalu, Lola Liivat ja Peeter Allik.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee