Agenda 21 sihtkapitali konkurss

Keskkonnaalane konkurss õpilastele

Agenda 21 on Tartu linna pool asutatud sihtkapital, et jätkuvalt innustada kooliõpilasi tegutsema looduskeskkonda puudutavate küsimustega.

 

Agenda 21 stipendiumid on kahes vanuseastmes õpilastele:

1.-8. ja 9.-12. klassi õpilastele.

1) Tartu keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks;

2) praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamiseks või keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh. keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias.

Agenda 21 stipendiume saavad taotleda õpilased ja õpilaste rühmad.

Stipendiumifond 20 000 krooni.

 

Tartu Kultuurkapital ootab taotlusi nimelise stipendiumi ankeedil 1.veebruariks 2010.a. Ankeeti saab täita ja saata elektrooniliselt

 

Statuut ja info

Täiendav informatsioon tel. 744 1500.