Ago Russaku sihtkapitali konkurss

Ago Russaku sihtkapitali on asutatud Ago Russaku mälestuse jäädvustamiseks tema perekonna poolt 1996.aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilasi.

Sihtkapitalist antakse välja 100-eurone stipendium H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilasele. Stipendiumi määramise aluseks on õpilase sügav huvi klaverimuusika õppimisel ja edukas osalemine konkursil.

Stipendiaadi selgitab välja H.Elleri nim. Tartu Muusikakool. Stipendiumikomisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium ka välja andmata.

 

Lisainfo tel 744 1500