Ago Russaku sihtkapitali stipendium

Ago Russaku nimeline stipendium on taotlemiseks H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilasele, kes on üles näidanud elavat huvi klaverimuusika õppimisel ja esinenud konkurssidel.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada nimelise stipendiumi ankeet, lisalehel taotluse põhjendus ja tegevuse kirjeldus.
Stipendium 1500 krooni.

Stipendiumitaotluste hindamise komisjoni liikmed:
Tartu Kultuurkapitali esindaja Riho Leppoja
H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli klaveriosakonna juhataja Ruth Ernstson,
klaveriosakonna õpetaja Epp Hansberg