Ago Russaku sihtkapitali stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab koostöös Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooliga välja Ago Russaku sihtkapitali stipendiumikonkursi.

Stipendiumi eesmärk on toetada Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilast, kellel on sügav huvi klaverimuusika õppimisel ja kes on edukalt esinenud konkursil.

Stipendiumi suurus on 100 eurot.

Stipendiumi saaja selgitab välja H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli komisjon 01.detsembriks 2016.

Ago Russaku sihtkapital on asutatud Ago Russaku mälestuse jäädvustamiseks tema perekonna poolt 1996.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee