Ago Russaku stipendiumi konkurss

1.detsembriks oodatakse avaldusi Ago Russaku stipendiumi (1000 krooni) taotlemiseks H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilastelt, kes on üles näidanud elavat huvi klaverimuusika õppimisel ja esinenud konkurssidel. Stipendiumi taotlemiseks esitada avaldus, lisalehel taotluse põhjendus.