Ago Russaku stipendiumi konkurss

Ago Russaku stipendium Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilasele, kes on üles näidanud elavat huvi klaverimuusika õppimisel ja esinenud konkursil.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada nimelise stipendiumi ankeet, lisalehel taotluse põhjendus ja tegevuse kirjeldus.
Stipendiumitaotluste vastuvõtt lõpeb 28.november 2003. Teave ja ankeet Tartu Kultuurkapitali kodulehelt www.kultuurkapital.ee või telefonil 74 41 500.