Alates 20.juunist vahetub Kultuurkapitali nõukogu

 

Vastavalt Tartu Kultuurkapitali põhikirjale nimetatakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Alates 20.juunist 2010 on Tartu Linnavalitsuse poolt kinnitatud nõukogu järgmises koosseisus:

1. Helmer Jõgi

2. Toomas Jürgenstein

3. Triin Anette Kaasik

4. Aadu Must

5. Elmut Paavel

6. Martin Parmas

7. Toomas Tein

8. Natalja Trosina

9. Jüri Lehtsaar

10. Birute Klaas

11. Mart Velsker

12. Riho Leppoja

13. Rutt Hinrikus

14. Jüri Sasi

15.  Paavo Nõgene

Nõukogu liikmete nimetamisel lähtutakse põhikirja põhimõttest, et ühe nõukogu liikme kandidaadi esitab Tartu Ülikool, ühe esitab Eesti Maaülikool ja kaheksa nõukogu liikme kandidaadi esitab Tartu Linnavolikogu. Ülejäänud 5 liiget nimetab linnavalitsus.