Algas taotluste vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele taotluste esitamise tähtajaga 01.juuni 2016.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb kaks 750-eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.juuniks esitada:

  1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
  2. CV
  3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
   • Lennukaid ideid Eesti Lennuakadeemia tulevikust
   • Mis motiveerib õppima lennunduseriala?

   Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

   Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

   Jagamisele läheb üks 700-eurone stipendium.

   Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.juuniks esitada:

    1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
    2. CV
    3. Essee* (3 lk A4) teemal “Kas ja kui palju saab arvuti asendada pilooti kokpitis?”

       Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

       ASi Panaviatic Maintenance stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

       Jagamisele läheb kuni kaks 350-eurost stipendiumi.

       Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.juuniks esitada:

        1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
        2. CV
        3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
          • Kuluefektiivne hooldus
          • Eesti riik hooldusorganisatsiooni asukohana

           Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

            


           *Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.


           Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

           Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

           Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Fort Aero stipendium).

            

           Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee