Algas taotluste vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

01.novembrini võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
  2. CV
  3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
   • Millisena näen regionaallennujaamade tulevikku Euroopas?
   • Minu visioon Euroopa lennutranspordist aastaks 2030
   • Kas rahvuslik lennufirma (national carrier) peaks olema äriprojekt või riigi esindaja?
   • Uued tehnilised lahendused Eesti lennuväljadele

   Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

   Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja üks 640-eurone stipendium side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele ja üks 640-eurone stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele.

   ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

   Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

    1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
    2. CV
    3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
    • Eesti Lennuakadeemia rahvusvahelistumise võimalused
    • Lennukaid ideid Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala tulevikust

    Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

    Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

    Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

    Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

     1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
     2. CV
     3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
      • Kes vastutab lennuohutuse eest?
      • Kas lennuohutus ja lennundusohutus on sünonüümid või erinevad mõisted?

      Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

      Välja antakse üks 700-eurone stipendium.

      ASi Panaviatic stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

      Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

       1. Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
       2. CV
       3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
        • Lennunduse ülereguleeritus kui progressi pidur
        • Proaktiivse ohutuskultuuri kujundamine hooldusorganisatsioonis
        • Baasteadmiste roll inseneritöös

        Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

        Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.


        *Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.


        Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

        Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

        Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).

         

        Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee