Algas taotluste vastuvõtt Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte arengu fondi stipendiumidele

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte arengu fondi stipendiumidele taotluste esitamise tähtajaga 15.veebruar 2016.

Noorte arengu fondi stipendiumi eesmärk on toetada noori, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks,  kel on soov õppida edasi Eestis või välismaal.

Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontsertreisidest, koolitustest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest jne. osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumi võivad taotleda noored ise või oma andekatele õpilastele nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jne.

Jagamisele läheb 8000 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15.veebruariks 2016 esitada:

  • Taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (elektroonselt Tartu Kultuurkapitali kodulehe www.kultuurkapital.ee kaudu)
  • Motivatsioonikiri
  • Huvialakoolid, õpitavad erialad, hobid ja lühike info oma perest
  • Seniste tulemuste loetelu, treenerite, õpetajate või juhendajate soovituskirjad, diplomid jms.

Noorte arengu fondi stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Noorte arengu fond on asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt eesmärgiga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee