Allfondide konkursid jaanuaris 2010

Kuulutame välja avaliku konkursi tähtajaga 1.veebruar 2010.a. nimelistest sihtkapitalidest stipendiumide taotlemiseks alljärgnevalt:

1. V.Fischmanni sihtkapitali stipendiumifond muusika, spordi ja arhitektuuri valdkondade loovisikutele 30 000 krooni

2. Laste Ande Arengu stipendiumid alla 18 aastaste isikute ande arenguks kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas. Stipendiumifond 20 000 krooni

3. 3. Agenda 21 stipendium vanuserühmadele I-VIII ja IX-XII klass Tartu linna    keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks / praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamiseks või keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias. Stipendiumifond 20 000 krooni

4. 4. Videomat Casino Group stipendium Tartu Ülikooli statistika õppetooli või majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks 10 000 krooni

5. EMT- Elioni stipendium infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased 20 000 krooni

6. AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapitali stipendium 7 000 krooni

7. U. Masingu sihtkapitali stipendiumifond  13 000 krooni

8. Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte arengu fond  30 000 krooni

Taotlused esitada elektroonselt.

Ankeedil näidata senised saavutused ja edaspidised oodatavad tulemused ning raha planeeritav kasutus. Õpilased ja üliõpilased peavad lisama õppetöö tulemuste väljavõtte. Õpilastel väljavõte e-koolist õppeaasta veeranditest.