Allfondide stipendiumikonkursid tähtajaga 16.jaanuar 2009

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja avaliku konkursi põhikapitali nimelistest sihtkapitalidest stipendiumi taotlemiseks.

1. Vilhelm Fischmanni sihtkapitali stipendiumi määratakse arhitektuuri, klassikalise muusika ja/või spordi toetuseks. Stipendiumi saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega. Stipendiumifond on 30 000 krooni.

2. Raskejõustiku Fondi stipendiume saavad taotleda isikud, kes tegelevad kulturismi-, fitnessi- või jõutõstimsega või rammumehe võistlustega. Stipendiumifond on 12 000 krooni.

3. Uku Masingu sihtkapitali stipendium on ette nähtud Uku Masingu Vana Testamendi käsiraamatu käsikirjade digitaliseerimiseks, kirjavahetuse ning usuteaduslike tööde uurimise jätkamiseks.

4. THRK Koolinoorte Arengu Fondi stipendium määratakse  10-24-aastastele noortele, kel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks või õppida edasi nii Eestis kui välismaal.  Stipendiumit võib taotleda näit. veel ka muusikariistade, heli- ja audiotehnika muretsemiseks, kontsertreisidest, spordivõistlustest, näitustest, kursustest jms osavõtuks.  

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2008.

Lisainfo nimeliste stipendiumifondide kohta

Trüki ankeet, täida ja saada postiga

Täida ankeet, trüki ja saada postiga

Täida ankeet ja saada e-postiga