Allfondidesse laekunud taotlustest 2012.a.

Allfondide stipendiumite taotlustest kokkuvõte

 

31. jaanuari 2012.a. (k.a.) seisuga laekus allfondidesse taotlusi järgnevalt:

 

1.    Tartu Hansa Rotary klubi koolinoorte arengu fondi stipendiumitele a’ 500 eurot laekus 28 taotlust, taotletakse 14 000 eurot, välja antakse 2500 eurot ehk 5 stipendiumi.

 

2.    Laste ande arengu fondi laekus 27 taotlust ja taotletakse 6885 eurot, välja antakse stipendiumeid  700 € ulatuses.

 

3.    V.Fischmanni sihtkapitali laekus 30 taotlust ja taotletakse 9282 eurot, välja antakse stipendiumeid 900 euro ulatuses.

 

4.    Videomat Casino Groupi sihtkapitali laekus 2 taotlust, taotletakse 600 eurot, välja on anda 300 eurot.

 

5.    AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapitali laekus 6 taotlust summas 1200 eurot, välja on anda 200 eurot.

 

6.     Agenda 21 sihtkapitali laekus 2 taotlust summas 565,35 eurot, välja on anda 300 eurot.

 

7.    U.Masingu sihtkapitali laekus 1 taotlus, aastane igakuine stipendium  a’340 eurot kuus.

 

8. EMT-Elioni sihtkapitali laekus 8 taotlust, summas 6400 eurot, välja on anda 800 eurot.

 

Taotlused vaadatakse läbi 27.veebruariks 2012.