Annetused Lõunakeskuses asuvasse annetuskasti

Lõunakeskuse infoleti juures asuvasse Tartu Kutluurkapitali annetuskasti oli annetatud laste ja noorte sporditegevuse ja tervislike eluviiside arendamiseks ja edendamiseks 1008.80 krooni. 1000 krooni sellest viidi panka ja 8.80 kr jäi “seemneks” annetuskasti põhja. Kasti avas 3-liikmeline komisjon, 2-liiget Lõunakekuse OÜ-st ja üks Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Täname kõiki, kes tegid oma annetuse Tartu Kultuurkapitali annetuskasti laste ja noorte heaks. Annetuskast  seisab jätkuvalt Lõunakeskuses infoleti juures ja noored ootavad teie toetust.