Annetuskast Lõunakeskuses noorte heaks

Lõunakeskuses asuvasse annetuskasti oli annetatud ajavahemikus september 2010-10.jaanuar 2011.a. laste ja noorte sporditegevuse ja tervislike eluviiside arendamiseks ja edendamiseks 237,81 eurot  ehk 3721 krooni. Kasti avas 4-liikmeline komisjon, 3-liiget Lõunakeskuse OÜ-st ja üks Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Täname kõiki, kes tegid oma rahalise annetuse annetuskasti laste ja noorte heaks.

Rahataotlused tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavasse Lõunakeskuse sihtkapitali 31.märtsiks 2011.a.

Annetuskast  seisab jätkuvalt Lõunakeskuses jääkarude juures ja noored ootavad teie toetust.