Antakse üle Gustav Suitsu nimeline luulepreemia

Emakeelepäeva eel, 13.märtsil antakse Eesti Kirjandusmuuseumis üle Gustav Suitsu nimeline luulepreemia, mille käesoleval aastal pälvib Marko Kompus.

Gustav Suitsu nimelise luulepreemia eesmärk on tunnustada luuletajat, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi. Preemia suurus on 2000 eurot.

Preemiale kandideeris kaheksa luulekogu.

Komisjon, kuhu kuulus Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnas Carolina Pihelgas, Eesti Kirjandusmuuseumist Krista Ojasaar, Tartu Ülikoolist Arne Merilai, Tartu linnavalitsusest Külli Aleksanderson ja Tartu kultuurkapitalist Mart Velsker, hindas esitatud luulekogudest parimaks Marko Kompuse luulekogu “Poeedinahk”.

Laureaadi kohta on öeldud järgmist “Marko Kompuse kaheksas raamat näitab tema pikaajalist pühendumist keelekesksele modernismile, mis on järjekindla kristalliseerumise käigus jõudnud haruldase täiuslikkuseni. Metafooride ja metonüümiate haaret metoodiliselt laiendades on autor jõudnud ebatavaliselt paljutähendusliku, sõna tõsises mõttes multidimesionaalse stiilini, kus eideetiline nägemuslikkus käib käsikäes  pööraste neologismide, humoorikate epiteetide ja spekulatiivsete mõttemängudega. Tänases Eesti luules ei paista olevat ühtegi teist autorit, kelle külluslik sõnavara oleks ammutanud nii paljudest keelekihtidest ja kes liiguks kontrastsete stiilireeglite vahel sama elegantse kergusega.” (väljavõte esitatud taotlusest).

Preemia üleandmise tseremoonia algab kell 16 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis, Vanemuise 42.

 

Lisainfo tel  744 1500, e-post kulruurkapital@raad.tartu.ee