Antakse üle Zonta Tartu klubi fondi stipendium

Teisipäeval, 01.novembril antakse üle Zonta Tartu klubi fondi stipendium lähisuhtevägivallaga erialaselt kokku puutuvale inimesele, kes teeb tööd suure pühendumusega.

Käesoleval aastal läheb 800 euro suurune stipendium Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi üksuse peaspetsialistile Anne Klaarile.

Anne Klaar töötab alates 2012.aastast Ohviabi Põlva üksuses. Tema ameti peamine eesmärk on halva kohtlemise, hoolimatuse või vägivalla ohvriks langenud inimeste nõustamine, juhtumikorraldamine ja ennetustegevuse läbiviimine, et tagada ohvrite toimetulekuvõime säilimine või parandamine.

Stipendiumi saaja on on seisukohal, et kannatanu toimetulekuvõime ning heaolu tagamiseks on vajalik esikohale tõsta kannatanu turvalisus. Klaar peab lähisuhtevägivalla kannatanu efektiivse abistamise eduvõtmeks tihedat võrgustikutööd.

Stipendium antakse Zonta Tartu klubi ja Tartu Kultuurkapitali esindajate poolt üle Tartu Pauluse kirikus toimuval heategevuskontserdil, mille tulu läheb stipendiumi väljaadmiseks.

Zonta Tartu klubi on asutatud 2007.aastal eesmärgiga toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisi. Kuni 2014.aastani toetati Tartu ja Tartumaa naisõpetajaid, alates 2015.aastast hakati välja andma stipendiumi oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamiseks või õpinguteks.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee