Antakse välja kolmas hotell Londoni sihtkapitali stipendium

1.maiks 2011.a. aasta oodatakse Vanemuise teatri loomenõukogu poolt ettepanekuid, kes võiks olla järgmine loominguline isik teatrist Vanemuine, kes saab hotell Londoni sihtkapitali stipendiumi 1300 eurot.

Hotell Londoni sihtkapitalist määratakse stipendium teater Vanemuine loomingulisele töötajale eesmärgiga enesetäiendamine Suurbritannias Londoni teatrites.

Selleks tulenevalt valib Vanemuise teatri loomenõukogu välja isiku, kellele reis on loominguliselt arendav  ja samas teatrile vajalik ning teeb ettepaneku hotell Londoni sihtkapitali nõukogule ettepaneku hiljemalt 01.maiks.

Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Jüri Lumiste (2009) ja Ott Sepp (2010).