Anti üle Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumid

03.novembril toimunud Eesti Lennuakadeemia 21.lennundusseminaril anti Tartu Kultuurkapitali ja lennunudusettevõtete esindajate poolt üle Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumid.

Lennuliiklusteeninduse ASi 750-eurosed stipendiumid pälvisid Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilased Marleen Varblas ja Gert Riistan.

ASi Tallinna Lennujaam 640-eurosed stipendiumid pälvisid Eesti Lennuakadeemia lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilane Triin Viitmaa ja lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilane Karina Köörna.

ASi Fort Aero 700-eurose stipendiumi pälvis Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukijuhtimise õppesuuna üliõpilane Taavi Adamberg.

ASi Panaviatic Maintenance 700-eurose stipendiumi pälvis Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilane Artur Šljupkin.

Stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele. Stipendiumikomisjonidesse kuulusid ettevõte, Eesti lennuakadeemia ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esindajad. Komisjon otsustas välja andmata jätta Tallinn Airport GH ASi stipendiumi.

Eesti Lennuakadeemia fond on asutatud Tartu Kultuurkapitali juurde 2006.aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee