Anti üle Neinar Seli sihtkapitali ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi preemiad

Anti üle Tartu Ülikooli Kliinikumi  Neinar Seli sihtkapitali teaduspublikatsioonide preemiad ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi preemiad.

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonnast tunnustati preemiatega Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajaid, kes on avaldanud enim teaduspublikatsioone nii viimasel aastal kui viimasel viiel aastal.

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia 4000 eurot pälvis geneetika keskuse juhataja dr Katrin Õunap ja Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia 2000 eurot Meestekliinku juhile dr Margus Punab.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist anti välja neli preemiat.

Kliinikumi preemia pälvis prof emer Heidi-Ingrid Maaroos. Preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi, kes on andnud olulise panuse oma eriala arengusse, kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis, eesti inimese tervise parandamisse ning olnud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna. Preemia suurus 5000 eurot.

Kliinikumi preemia parimale ajakirjas “Eesti Arst” ilmunud teadusartiklile pälvis artikkel “Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986-2012 ja suremus 1986-2014 ” eest.  Artikli autorid on Kaja Rahu ja Mati Rahu. Preemiaga tunnustatakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas “Eesti Arst” ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli autorit (autorite kollektiivi). Preemia suurus 1600 eurot.

Parima arst-õppejõu ja parima hambaarst-õppejõu preemiatega tunnustatakse väljapaistvaid õppejõude senise õpetustegevuse eest. Käesoleval aastal pälvisid Arstiteaduskonna Üliõpilaskogu ettepanekul 650-eurosed preemiad Priit Niibol hambaarstiõppes ja dots Urmas Lepner  arstiõppes.

Lisaks anti välja parima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste praktika juhendaja preemia. Preemia pälvisid Anni Tammelale ja Mirje Jürgenson. Preemia suurus 500 eurot

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital on asutatud 2008.aasta eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond on asutatud samuti 2008.aastal eesmärgiga aidata kaasa ja edendada Eesti tervishoiu üldist arengut ning meditsiiniteaduste propageerimist ning tunnustada eesti tervishoiuteadlasi.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee