Anti üle Neinar Seli sihtkapitali ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi preemiad

Reedel, 22.mail anti Dorpati keskuses toimunud Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil pidulikult üle Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitali ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi preemiad.

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonnast anti välja kaks preemiat Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajale. Preemiate määramisel võeti aluseks teaduspublikatsioonide avaldamise arvukus.

4000-eurose Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia pälvis onkoloogia eriala vanemarst-õppejõud Jana Jaal ja 2000-eurose Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia geneetikakeskuse juhataja prof Katrin Õunap.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist anti välja neli preemiat.

Kliinikumi 3500-eurose preemia pälvis dr Peeter Mardna. Preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi, kes on andnud olulise panuse oma eriala arengusse, kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis, eesti inimese tervise parandamisse ning olnud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna.

Kliinikumi 1600-eurose preemia parimale ajakirjas “Eesti Arst” ilmunud teadusartiklile pälvis artikkel “Operatsiooni eel tehtud kortikosteroidsüsted on seotud karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi halvema kaugrulemusega.” (2014; 93(6):324-329).  Artikli autorid on Paul-Sander Vahi, Mart Kals, Leho Kõiv ja Mark Braschinsky. Preemiaga tunnustatakse eelmisel kalendriaasta jooksul ajakirjas “Eesti Arst” ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli autorit.

Parima arst-õppejõu ja parima hambaarst-õppejõu preemiatega tunnustatakse väljapaistvaid õppejõude senise õpetustegevuse eest. Käesoleval aastal pälvisid Arstiteaduskonna Üliõpilaskogu ettepanekul 650-eurosed preemiad dr Oivi Uibo ja dr Dagmar Piikov.

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital on asutatud 2008.aasta eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond on asutatud samuti 2008.aastal eesmärgiga aidata kaasa ja edendada Eesti tervishoiu üldist arengut ning meditsiiniteaduste propageerimist ning tunnustada eesti tervishoiuteadlasi.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee