Anti üle Zonta Tartu klubi fondi stipendium

Anti üle Zonta Tartu klubi fondi stipendium Saima Kaarnale

Zonta Tartu klubi poolt korraldatud 02.novembri heategevuskontserdil Tartu Jaani kirikus anti üle klubi fondi stipendium, mille käesoleval aastal pälvis Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Saima Kaarna.

HTGs töötab Saima Kaarna alates 2001.aastast, enne seda õpetas Ilmatsalu põhikoolis. Tema poolt juhendatud õpilased on saavutanud väljapaistvaid tulemusi nii vabariiklikel kui  rahvusvahelistel loodusteaduste ja bioloogia olümpiaadidel. Õpetaja Kaarna on aktiivselt osalenud kooliarendustöös, olles mitmete erinevate töörühmade juhiks. Ta teeb aktiivset koostööd õppekavaarenduse ja õpilaste õpetamise protsessis keskkonnahariduskeskusega, botaanikaaiaga, Loodusuurijate Seltsiga, Keskkonnaametiga,Tartu Ülikooli õppejõududega jt. Teda on iseloomustatud, et ” õppetöö osas on Saima Kaarnal peamiseks eesmärgiks ainetevahelise integratisooni süvendamine ning jätkuvalt praktiline looduse õpetamine. Kõik selleks, et lõpetanu tunneks end osakesena loodusest, oleks vastutustundlik nii oma kui teiste tervise suhtes ning käituks loodussäästlikult.”

Kaarna on aktiivne ka kooliväliselt. Ta on retsenseerinud Tartu Ülikooli pedagoogikaalaseid magistritöid. Ta juhib alates 2005.aastast Tartu linna loodusõpetuse ja bioloogiaõpetajate ainesektsiooni. Õpetaja Kaarna osaleb aktiivselt keskkonnaameti rahvusvahelises INTERREGi projektis “Devepark”. See on vaid osa tema tegemistest.

Saima Kaarna on koos abikaasaga üles kasvatanud kolm last. Koos abikaasaga peetakse ka perefirmat Aiasõber, mis tegeleb istikute kasvatamise ja müügiga.

Zonta Tartu klubi fondi stipendium on asutatud 2007.aastal eesmärgiga toetada ja tunnustada Tartu linna või maakonna haridusasutuse naisõpetajat, kes on oma töös edukas, on autoriteediks koolis nii õpilastele kui ka kolleegidele ning on tulemuslikult mõjutanud Eesti hariduselu.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee