Anti välja esimene Talent Plastics Tartu ASi nimeline stipendium

Käesoleva aasta sügisel anti välja esimene Talent Plastics Tartu ASi stipendium, mille pälvis Tartu Kutseharidukeskuses elektrikuks õppiv Raul Kääp.

Stipendiumile said kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilased. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid ettevõtte, kutsehariduskeskuse ja kultuurkapitali esindajad, otsustas määrata stipendiumi elektriku eriala teise kursuse õpilasele Raul Kääpile.

Raulil on suurepärased õppetulemused – tema keskmine hinne on 5,0. Rauli sõnul ei tulene head hinded tuupimisest, vaid tugevast huvist tehnoloogia vastu. Õppekavas ette nähtud materjalile on ta lisaks uurinud suurel määral ka elektroonika valdkonda, mis laiendaks tema konkurentsivõimet erialakaaslaste seas. 2016.aasta kevadel soovib Kääp minna välispraktikale Saksamaale Nienburgi Ametikooli (Berufsbildende Schulen des Landkreises Nienburg/Weser) ja praktikale ettevõttesse Frerk Aggregatebau GmbH, mis toodab suure võimsusega elektrisüsteeme.

Raul on aktiivne ka väljaspool erialatunde, aidates korraldada külaliste ekskursioone kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppekorpuse hoonetes.

Raul on vabaabielus ja tema peres kasvab poeg.

Talent Plastics Tartu AS stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ja toetada Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste õpinguid. Stipendiumikonkurss toimub kaks korda aastas. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 21.veebruar 2016.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee