Anti välja Juta Musta mälestusstipendiumid

Anti välja kolm 100-eurost Juta Musta mälestusstipendiumi

Tori kooli kauaaegse õpetaja ja kodu-uurija Juta Musta nimelise stipendiumi eesmärk on innustada õpilasi tegelema uurimistööga, mis käsitleks Tori ümbruskonna ajalugu, loodust või kultuurilugu.

Käesoleval aastal otsustas komisjon anda välja kolm 100-eurost stipendiumi.

Stipendiumid pälvisid Tori kooli 9.klassi õpilased Mari-Liis Tasane, Sille Altpuu ja Tanel Kask.

Uurimistöid hindas 5-liikmeline komisjon, koosseisus Tori kooli direktor Pille Usin ning õpetajad Elve Katai ja Juta Lange-Nõmm, Tori muuseumi varahoidja-metoodik Lea Puust ja Tori abivallavanem Erika Nõmm.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee, kool@toripk.ee