Anti välja stipendiumid Tartu linna ja maakonna gümnaasiumilõpetajatele

17.juunil anti Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis üle stipendiumid Tartu linna ja maakonna gümnaasiumilõpetajatele.

Tartu linn ja maakond, soovides toetada parimate koolilõpetajate haridustee jätkamist, andis Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi valge saalis toimunud Tartu linnapea ja Tartu maavanema pidulikul vastuvõtul koos tänukirjaga üle ka vastava stipendiumitunnistuse.

Tartu linnas on kuld- ja hõbemedaliga lõpetajaid kokku 85 õpilast ja Tartu maakonnas 18 õpilast. Lisaks pälvisid stipendiumi 20 kiitusega ning 8 väga hea õppeedukusega ja kõrgete kutsealaste saavutustega Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetajat. Samuti neli maakonna parimat gümnaasiumilõpetajat koolidest, kus ei olnud kuld- ja hõbemedaliga lõpetajaid ning neli parimat H.Elleri nim.Tartu Muusikakooli ja Tartu Kunstikooli lõpetajat.

Stipendiumi suurused on sõltuvalt õppetulemustest 50 kuni 200 eurot.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee