Anton Starkopfi nimelise stipendiumi konkurss

10.aprillini (kaasa arvatud) saab esitada kandidaate Anton Starkopfi nimelisele stipendiumile

Anton Starkopfi nimelise stipendiumi eesmärk on toetada kunsti valdkonnas tegutsevaid loovisikuid ja seeläbi edendada kohalikku kultuurielu.

Stipendium määratakse skulptorilile loometegevuse toetuseks. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse kuivõrd on kandidaadi looming rikastanud Eesti kunstipilti, eelistades võimalusel Tartuga seotud projekte.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 10.aprilliks 2014 esitada vabas vormis avaldus koos põhjendusega.

Dokumendid saata e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee või postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu. Samuti võetakse dokumente vastu kultuurkapitali büroos.

Stipendiumi statuut SIIT.

Anton Starkopfi nimelise stipendiumi on kultuurkapitali juurde asutanud Tartu linn ja seda on välja antud alates 2002.aastast.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee