AS Linnaehituse stipendiaadid 2006. /2007. õppeaastaks selgunud!

 

Soovides kaasa aidata ehitaja kutse populariseerimisele, asutas AS Linnaehitus 2005. aastal stipendiumi ehituse eriala üliõpilaste õpingute ja arengu toetamiseks. Stipendiumi saamise eelduseks on üliõpilase head õppetulemused ning edukas praktika läbimine AS-is Linnaehitus. Sellel aastal laekusid stipendiumitaotlused ning firmas läbisid praktika 7 Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilast.

Üliõpilased ja nende juhendajad tõid välja üliõpilase- praktikandi erialases arengus näiteks: “suurenes praktikandi oskus ette näha, mida valitud ehituslik lahendus terviku kujundamisel kaasa toob” või “sain teadlikumaks, kuidas projekteerida ehituslikult teostatavalt”.

AS Linnaehituse stipendium algavaks õppeaastaks heade õppetulemuste eest koos kõrge praktika hinnanguga määrati Eesti Maaülikooli maaehituse eriala IV õppeaasta üliõpilasele Raido Arenile ja III õppeaasta üliõpilasele Olari Pihlapuule, kes oli Linnaehituse stipendiaat ka eelmisel õppeaastal. Tallinna Tehnikaülikoolist määrati AS Linnaehituse stipendiumid kahele tööstus- ja tsiviilehituse eriala üliõpilasele- Taavo Sääritsale (III õppeaasta) ja Tanel Sõrmusele (III õppeaasta).

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on õppeaastas 27 000 krooni ehk igakuiselt septembrist maini 3000 krooni.

Linnaehituse stipendiumi võivad taotleda ehituserialade üliõpilased Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Vastav taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl. 8, Tartu 51004) 1. aprilliks 2007. a. Kandidaatide hulgast valitakse välja kuni kaheksa üliõpilast, kes saavad praktikakoha AS-is Linnaehitus ning peale praktika edukat läbimist otsustatakse stipendiumi määramine.

AS Linnaehituse stipendiaadid 2006. /2007. õppeaastaks selgunud!