AS Linnaehituse stipendiaadid 2007/2008 õppeaastaks selgunud!

AS Linnaehituse stipendiaadid 2007/2008 õppeaastaks selgunud!

Soovides kaasa aidata ehitaja kutse populariseerimisele, asutas AS Linnaehitus 2005. aastal stipendiumi ehituse eriala üliõpilaste õpingute ja arengu toetamiseks. Sellel aastal laekus arvukalt stipendiumitaotlusi ning firmas läbis praktika kokku 13 üliõpilast Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Eesti Maaülikoolist. AS Linnaehituse stipendiumid antakse õppekava edukalt sooritanud ja kõrge praktikahinnangu saanud üliõpilastele.

Praktikantidele anti ettevõttes tööjuhi tõsiseltvõetavad ülesanded, kuid iga praktikant sai oma juhendaja, kes üliõpilast suunas ja nõustas. Praktika käigus õppisid üliõpilased lisaks projektide lugemise ning tööde koordineerimise ja korralduse oskusele ehitusplatsil juurde endi sõnul ka planeerimist, ettemõtlemist, enesekehtestamist ja meeskonnas töötamist jm. Juhendajate sõnul on aga eduka praktikandi puhul määrav üliõpilase soov ja huvi ehitusega tegeleda.

Stipendiumikomisjoni esimehe AS Linnaehituse ehitusdirektori Martin Söödi sõnul oli väga tublisid üliõpilasi praktikal palju, mistõttu polnud stipendiumi määramine lihtne. Stipendiumi saavad algaval õppeaastal jätkuvalt Eesti Maaülikooli maaehituse IV õppeaasta üliõpilane Olari Pihlapuu ning Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala IV õppeaasta üliõpilased Taavo Säärits ja Tanel Sõrmus.

Uuteks Linnaehituse AS stipendiaatideks on Eesti Maaülikooli maaehituse eriala üliõpilased Erki Kukka (4. õppeaasta), Martti Lainurm, Kauni Kiviste (mõlemad 3. õppeaasta) ja Jegor Šurmin (5. õppeaasta).

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on sellel õppeaastas 40 500 krooni ehk igakuiselt septembrist maini 4 500 krooni.

Linnaehituse stipendiumi 2008/2009 õppeaastaks võivad taotleda ehituserialade üliõpilased Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Vastav taotlus esitada Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl. 8, Tartu 51004) 1. aprilliks 2008. a. Info www.kultuurkapital.ee.