AS Linnaehituse stipendiaadid 2008. /2009. õppeaastaks selgunud

Neljandat aastat toimiva AS Linnaehituse stipendiumiprogrammi eesmärgiks on aidata kaasa ehitaja kutse populariseerimisele toetades ehituseriala üliõpilaste õpinguid ja arengut. Sel aastal laekus üliõpilastelt 12 uut stipendiumi- ja praktikakoha taotlust. Kokku läbis suvise erialapraktika AS Linnaehituses 8 üliõpilast Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Maaülikoolist.

 

Praktikandid sooritasid praktika tööjuhina Linnaehituse objektidel Tartus, Narvas ja Viljandis, samuti eelarvestajana kontoris. Iga praktikant sai firmapoolse juhendaja, kelle ülesandeks oli suunata ja näpunäiteid anda töös. Üliõpilaste ja juhendajate hinnangul said üliõpilased praktika käigus kinnitust oma teoreetiliste teadmistele ning nägid tööde organiseerimist ja ehitusprotsesside tehnoloogilist järjestust. Õpiti uusi töövõtteid, paranes otsustusjulgus ja ettenägemisvõime, samuti oskus suhelda tööalastes olukordades nii alltöövõtjate kui ka meeskonnaga. Mõne praktikandi arvates oli suvi liialt lühike, et ei õnnestunud näha objekti lõpetamist …

Stipendiumikomisjoni esimees AS Linnaehituse ehitusdirektor Kaido Somelar soovib, et üliõpilased keskenduksid alanud õppeaastal õpingutele ning et järgmisel suvel täieneksid ehitusinseneride read noorte haritud ja heade tööalaste oskustega kolleegidega.

Linnaehituse stipendiumi saavad algaval õppeaastal jätkuvalt 6 üliõpilast: Eesti Maaülikooli maaehituse viienda õppeaasta üliõpilased Erkki Kukka ja Olari Pihlapuu ning neljanda aasta üliõpilased Kauni Kiviste ja Martti Lainurm, samuti Tallinna Tehnikaülikoolist tööstus- ja tsiviilehituse eriala viienda õppeaasta üliõpilased Taavo Säärits ja Tanel Sõrmus.

Uueks, seitsmendaks Linnaehituse AS stipendiaadiks Tallinna Tehnikaülikoooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala 4. õppeaasta üliõpilane Danila Sokolov.

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on jätkuvalt õppeaastas 40 500 krooni ehk igakuiselt septembrist maini 4500 krooni.

 

Linnaehituse stipendiumi järgmiseks 2009./ 2010. õppeaastaks võivad taotleda ehituserialade üliõpilased Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Vastav taotlus esitada Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl. 8, Tartu 51004) 1. aprilliks 2009. a. Info www.kultuurkapital.ee.