AS Papyrus sihtkapitali stipendiumi saab Mihkel Trei

AS Papyrus sihtkapitali stipendiumi saab Mihkel Trei Tartu Kunstikoolist

AS Papyrus sihtkapitali stipendiumile said kandideerida Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Tartu Kunstikooli ja Kuressaare Ametikooli disaini- ja rakenduskunsti õppivate erialade õpilased.

Stipendiumikomisjoni otsusel saab 500-eurose stipendiumi Tartu Kunstikooli trükimeedia kujundaja-küljendaja III kursuse õpilane Mihkel Trei. Kaks 250-eurost stipendiumi jäi välja andmata.

Stipendiaati iseloomustab väga hea õppeedukus ja aktiivne kooliväline tegevus. Ta on loonud üle kahekümne väikese arvutimängu, osalenud oma loominguga Tartu Noore Kunsti oksjonitel jms.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee