AS Papyrus sihtkapitali stipendiumitaotluste esitamise uus tähtaeg on 31.mai k.a.

AS Papyrus sihtkapitali stipendiumikonkurss pikeneb 31.maini k.a.

Lisaks Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia disaini ja rakenduskunsti õppivate erialade üliõpilastele saavad stipendiumile kandideerida ka Tartu Kunstikooli ja Kuressaare Ametikooli vastavate erialade õpilased.

Seoses kutsekoolide kaasamisega stipendiumikonkurssi on uus taotluste esitamise tähtaeg 31.mai k.a.

Lisainfo tel 744 1500, anne.evrecht@kultuurkapital.ee, www.kultuurkapital.ee