AS Papyrys sihtkapitali ja Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkursid

31.maiks (k.a.) 2012.a. ootame taotlusi:

AS Papyrus sihtkapitali stipendiumile saavad kandideerida disaini ja rakenduskunsti õppivate erialade noored (disainiõpingud, graafilise disaini õpingud, trükimeedia- ja meediadisainiõpingud, fotograafia) täiskoormusega õpilased.

Stipendiumifond 1000 eurot, millest antakse välja üks 500-eurone stipendium ja kaks 250-eurost stipendiumi.

Kandideerimiseks esitada elektrooniliselt taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi ankeedil, koos õppetulemuste väljavõtte ja kunstialaste saavutuste kirjeldusega.

 

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumile saavad kandideerida Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.-12.klasside õpilased.

Stipendiumifond on 550 eurot, millest antakse välja üks 200-eurone stipendium 9.klassi õpilasele ja üks 350-eurone stipendium 10.-12.klasside õpilasele.

Kandideerimiseks esitada elektrooniliselt taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi ankeedil, tuues välja taotluse põhjenduse koos saavutuste kirjeldusega ja stipendiumi kasutamise eesmärgiga ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga.

 

www.kultuurkapital.ee

kultuurkapital@raad.tartu.ee

tel 744 1500