Asutatakse Jüri Uppini nimeline sihtkapital lõõtspillimuusika toetamiseks

Eesti lõõtspillimuusikat aitab edendada loodav J.Uppini nim.
stipendiumifond Tartu Kultuurkapitalis.

11.mail kell 16.00 allkirjastatakse Tartu Raekojaplatsil (vihma korral
Raekoja saalis) ettevõtja Jüri Uppini ja SA Tartu Kultuurkapitali poolt
Jüri Uppini nimelise stipendiumifondi asutamise leping Tartu
Kultuurkapitalis.

Jüri Uppini nimelise sihtkapitali ideeks on aidata kaasa eesti
lõõtspillimuusika edendamisele ja lõõtspillimängijate tunnustamisele.
Stipendiumeid jagatakse kord aastas augustikuus vastavalt Jüri Uppini
nimelise stipendiumi statuudile, millega saab tutvuda Tartu
Kultuurkapitalis (Raekoja plats 8) või veebileheküljel
www.kultuurkapital.ee.

Jüri Uppini ja SA Tartu Kultuurkapitali koostöö toetamiseks ja
tunnustamiseks on allakirjutamistseremoonial kohal hulk lõõtspillimängijaid
Eesti eri paikadest. Aivar Teppo, Juhan Uppin, Margus Põldsepp, Heino
Koosa, Aleksander Sünter, Tarmo Noormaa, Tarmo Tartu, Arvo Avi jt. annavad
kontserdi eesti lõõtspillimängu traditsiooni austuseks.

Esmase panusena annetab fondi alustaja Jüri Uppin sihtkapitali 100 000
krooni. Stipendiumifond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised
ja juriidilised isikud. Varem on Tartu Kultuurkapitali juures asutatud 11
sihtkapitali.