Asutati Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital

Tartu Kultuurkapitali juurde asutati Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital

Eesti Arstitedusüliõpilaste Selts asutas omanimelise sihtkapitali edendamaks Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust.

Asutajatel on soov hakata sihtkapitalist välja andma stipendiumi, mille eesmärgiks on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusse või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arengusse ning kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visiooni “Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis” täitumisse.

Sihtkapital on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Annetuse saaja on SA Tartu Kultuurkapital, selgituses kasutada märgusõna “Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital” või “EAÜS” (füüsilistel isikutel lisada tulumaksusoodustuse saamiseks ka isikukood).

 

Lisainfo tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee