Asutati Midrimaa toetusfond

Tartu Kultuurkapitali juurde asutati Midrimaa toetusfond

Lasteaed Midrimaa juhtkonna, hoolekogu ja lapsevanemate esindajad asutasid Midrimaa toetusfondi eesmärgiga koguda ja vahendada annetusi ja toetusi lasteaiaga Midrimaa seotud ettevõtmistele.

Toetusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Annetuse saaja on SA Tartu Kultuurkapital, selgituses kasutada märgusõna “Midrimaa” (füüsilistel isikutel lisada tulumaksusoodustuse saamiseks ka isikukood).

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee