Asutati Tartu meeste korvpalli sihtkapital

Kultuurkapitali nõukogu asutas oma 26.augusti koosolekul sihtkapitali, mille eesmärgiks on toetada kõrgtasemelise meeste korvpalli arengut Tartus.

Tartu meeste korvpalli sihtkapitali saavad annetusi teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Sihtkapitali stipendiumile võib vastavalt statuudile kandideerida Tartus tegutseva meeste korvpallimeeskonna liige. Stipendiumi määrab viieliikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub kaks kultuurkapitali nõukogu liiget, Tartu Linnavalitsuse esindaja ja kaks sihtkapitali annetusi teinud isikut või isiku esindajat. Kultuurkapitali poolt kinnitati komisjoni Tarmo Kikerpill ja Toomas Tein. Teised liikmed on veel nimetamisel.

Sihtkapitali toetamiseks  on võimalus teha ülekanne SA Tartu Kultuurkapital arveldusarvele, kasutades märgusõna „Korvpall“. Ülekande selgitusse lisada eraisikust annetaja korral ka tema isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks.

SA Tartu Kultuurkapital arveldusarved on järgmised:

  • EE092200221011379347, Swedbank
  • EE251010102052050006, SEB Pank
  • EE813300334408570002, Danske Bank A/S Eesti filiaal

Kultuurkapital on kantud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Seoses sellega rakendub annetuse tegijale teatud tulumaksusoodustus. Juriidilisest isikust annetajal on võimalus annetada maksuvabalt teatud piirmäärades, milleks on kas 3% jooksva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustavate väljamaksete summast (nö palgafond) või 10% eelmise majandusaasta kasumist. Eraisikust annetajale on tehtud annetused tulumaksuvabad ja ta saab need oma maksustatavast tulust maha arvata.

Ootame toetama sihtkapitali ja seeläbi Tartu korvpalli arengut.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee